Lütfen bekleyiniz...

Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketindeki Emekliliğe Yönelik Birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılması

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketindeki Emekliliğe Yönelik Birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılması( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 13.12.2021 / 1. Giriş 7319 sayılı...
Dernek Vakıf Sandık Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu Ticaret Şirketler Emekliliğe Yönelik Birikimler Bireysel Emeklilik Sistemi Emeklilik

Müstakbel Vakıf

MakaleÖzge ARPACILegal Hukuk DergisiYıl 2020, Cilt 18, Sayı 210
Müstakbel Vakıf Kategori: Vakıflar Hukuku Yazar Adı: Özge ARPACI Yayın Tarihi: 01.06.2020 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 210 Cilt: 18 H MÜSTAKBEL VAKIF* (INTENDED FOUNDATION)** Arş. Gör. Dr./Res. Asst. Dr. Özge ARPACI [1] ÖZ ...

Cemaat Vakıfları İle İlgili Hukuki Düzenlemeler

MakaleOğuzhan ARSLANLegal Hukuk DergisiYıl 2020, Cilt 18, Sayı 207
Cemaat Vakıfları İle İlgili Hukuki Düzenlemeler Kategori: Vakıf ve Dernekler Hukuku Yazar Adı: Oğuzhan ARSLAN Yayın Tarihi: 01.03.2020 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 207 Cilt: 18 CEMAAT VAKIFLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER* ...

Vakıflarda Yönetim Şeklinin Değiştirilmesi

MakaleSena BAŞPINARErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2020, Cilt 15 , Sayı 1
Hakemli Makale VAKIFLARDA YÖNETİM ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ The Modification of the Form of Management in Foundations Sena BAŞPINAR 1 ÖZET Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir a...

Osmanlı İstanbul’u Eyüp Bölgesindeki Vakıfların Faiz Ve Kira Gelirlerinin Nakit Sermayeleri Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi (1769-1773)

MakaleBaha Mücahid ŞAHİNİstanbul İktisat DergisiYıl 2020, Cilt 70 , Sayı 1
İstanbul İktisat Dergisi - Istanbul Journal of Economics 70, 2020/1, s. 183-203 ISSN: 2602-4152 E-ISSN: 2602-3954 ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Osmanlı İstanbul’u Eyüp Bölgesindeki Vakıfların Faiz ve Kira Gelirlerinin Nakit Sermayeleri Üzeri...

Eski Vakıflarda Toprak Mülkiyetinden Doğan Sorunların Günümüze Yansıyan Biçimleri: Taviz Bedeli

MakaleMurat ÇAK, Demet ÇAKİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1
Inonu University Law Review – InULR 11(1): 260-270 (2020) Murat ÇAK/ Demet ÇAK 260 ESKİ VAKIFLARDA TOPRAK MÜLKİYETİNDEN DOĞAN SORUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİÇİMLERİ: TAVİZ BEDELİ THE FORMS REFLECTED PRESENT OF THE PROBLEMS AR...

Yenileme Alanlarında Kentsel Dönüşüme Uygulanabilecek Temel İlkelere Dair Bir Değerlendirme

MakaleZeynep ÇELİK GÜLSEVENİdare Hukuku ve İlimleri DergisiYıl 2020, Cilt , Sayı 19
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 19: 79–101 DOI: 10.26650/ihid.19.004 http://dergipark.gov.tr/iuihid http://ihid.istanbul.edu.tr Başvuru: 09.07.2019 Kabul: 26.02.2020 ARAŞTIRMA MAKALESI / RESEARCH ARTICLE İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi * Sorumlu...

Galleye Müstehiklik (hak Kazanma)

MakaleÖzkan ÖZYAKIŞIRİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnÜHFD 10(2): 387-399 (2019) Galleye Müstehiklik (Hak Kazanma) 387 GALLEYE MÜSTEHİKLİK (HAK KAZANMA) REVENUE ENTITLEMENT Özkan ÖZYAKIŞIR * https://doi.org/10.21492/inuhfd....

Osmanlı Döneminde Para Vakıfları Ve Günümüz Finansal Piyasalarında Para Vakıflarının Yeri

MakaleMehmet Fatih GÜNERÇukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2
385) 2012). 2000) r . Yahudilerin kendi 2019a) genel olarak kabul edilmektedir (Korkut ve Bulut, 2017, s. 174). . (Yunus, 1997) (Ahbab, 2017, s. 51) (Korkut ve Bulut, 2017, s. 174) r verilmektedir. Daha sonra para - (Korkut ve Bulu...

Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri

MakaleYalçın KAVAKLegal Hukuk DergisiYıl 2018, Cilt 16, Sayı 184
Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri Kategori: Medeni Hukuk Yazar Adı: Yalçın KAVAK Yayın Tarihi: 01.04.2018 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 184 Cilt: 16 H YENİ VAKIFLARIN KURULMA VE FAALİYET İLKELERİ[1]* (THE RULES REGAR...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor