Lütfen bekleyiniz...

Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

06.06.2024 / Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu 29.05.2024 / Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8568) 11.05.2024 / Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 8446) 11.05.2024 / Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.03.2024 / 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10.Taksit Ödemesi için Son Gün 1 Nisan 2024 12.03.2024 / Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.02.2024 / Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2023 / Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları İle Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmelik 16.10.2023 / 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi için Son Gün 31 Ekim 2023 05.10.2023 / 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7700) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>