Lütfen bekleyiniz...

Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

01.02.2024 / Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2023 / Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları İle Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmelik 16.10.2023 / 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi için Son Gün 31 Ekim 2023 05.10.2023 / 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7700) 05.09.2023 / Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Açıklama 29.08.2023 / Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 28.07.2023 / 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı 28.07.2023 / 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) 20.07.2023 / 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçları Ödeme Dönemi Devam Ediyor 15.07.2023 / 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>